Cursul “Compensarea masuratorilor si statistica” are scopul de a aprofunda noțiunile de măsurare dobândite de către cursanți și de a dezvolta abilitățile de prelucrare a măsurătorilor și datelor statistice.
Cursul “Bazele masuratorilor prin unde” are scopul de a oferi studenților cunoștințele teoretice și practice cu privire la metodele și instrumentele utilizate la determinarea coordonatelor unor rețele de triangulație pe baza măsurătorilor effectuate.
Disciplina “Topografie generala” oferă cursanților noțiuni teoretice legate de elementele geometrice ale terenului, dezvoltându-le aptitudinile practice de lucru cu instrumentele de măsură a acestora.
Disciplina “Sisteme informationale geografice I” are scopul de a oferi cursanților noțiuni teoretice și aplicative necesare la efectuarea unor analize şi corelaţii complexe, prin introducerea de date și coordinate geografice.
Scopul cursului “Sisteme informationale geografice I” este de a familiariza studenții cu noțiunile și programele grafice specifice (AutoCAD), precum și despre sisteme de coordonare și tehnici de editare.
Disciplina “Bazele geodeziei fizice II” are scopul de a aprofunda cunoștințele în domeniul geodeziei, familiarizâns cursanții cu cele mai avansate măsurători satelitare și și tehnologii electronice sau informatice.
Disciplina “Bazele geometrice ale fotogrametriei” are scopul de a oferi noțiunile teoretice și practice pentru elaborarea de hărți topografice și utilizarea laser scannerului.
Cursul “Ecuatii diferentiale” oferă cursanților noțiuni matematice de bază, cu ajutorul cărora aceștia pot crea programe de statistică.