Obiectivul disciplinei “Tratarea avansata a efluenţilor (Modul I)” este de a oferi cursanților noțiuni teoretice și aplicative despre tipurile de tratare avansata a apelor reziduale.

Monitoringul integrat presupune obţinerea unor imagini reale, complete, asupra stadiului calităţii mediului la un moment dat, pe baza cărora se pot identifica tendinţele de evoluţie.

Disciplina urmărește prezentarea tipurilor de energii neconvenționale și aplicabilitatea acestora în domeniul științelor inginerești.

Disciplina urmărește prezentarea politicilor și strategiilor de dezvoltare rurală existente, în vederea unei dezoltări durabile.