Disciplina “Managementul integrat al resurselor de apa (Modul III)” cuprinde noțiuni de bază cu privire la principiile și metodele manageriale de gestionare a resurselor de apă, cu scopul optimizării, dezvoltării sociale și economice durabile.