Cursul oferă noțiuni introductive despre principalele tipuri de metale grele și mecanismele de rezistență la poluarea cu metale grele.