Disciplina oferă cursanților noțiuni de bază privind proiectarea rețelelor de trasare și alegerea metodelor specifice pentru fiecare tip de lucrare inginerească.