Cursul “Fizica” oferă cursanților noțiuni teoretice și aplicative de bază, necesare desfășurării activităților din domeniul științelor inginerești.