Cursul “Analiza matematica” oferă cursanților noțiuni matematice aprofundate, cu ajutorul cărora aceștia pot crea programe de calcul matematice și statistice.