Disciplina “Bazele geodeziei fizice II” are scopul de a aprofunda cunoștințele în domeniul geodeziei, familiarizâns cursanții cu cele mai avansate măsurători satelitare și și tehnologii electronice sau informatice.