Cursul “Sisteme de gestiune a bazelor de date” oferă cursanților noțiuni teoretice și aplicative necesare pentru crearea și utilizarea aplicațiilor de gestionare a datelor.