Disciplina “Sisteme informationale geografice II” are scopul de a oferi cursanților noțiuni teoretice și aplicative necesare la efectuarea unor analize şi corelaţii complexe, prin introducerea de date și coordinate geografice.