Obiectivul disciplinei “Cai de comunicatii” este de a oferi cursanților noțiuni teoretice și aplicative fundamentale de proiectare a căilor de comunicații terestre.