Disciplina “Tehnologii geodezice spatiale (Modul II)” prezintă cursanților principiile de funcționare a tehnologiei GPS cu aplicabilitate în domeniul măsurătorilor terestre, modalitatae de utilizare a aparaturii și de prelucrare a datelor stocate.