Cursul “Limbi străine” oferă studenților posibilitatea de a deprinde limbajul de specialitate în domeniul științelor inginerești și altor domenii conexe, pregătind specialiști care să poată lucra în medii multiculturale.