Cursul “Pedologie generala si ameliorativa” are o abordare interdisciplinară și oferă noțiuni de bază în studiul solului, precum constituenții și organizarea acestora, evoluția solului, proprietățile și funcțiile solului, utilizarea solurilor, dinamica actuală a proceselor de sol.