Disciplina urmărește formarea studenților în ceea ce privește însuțirea noțiunilor de bază privind organismele și interdependențele lor, structura rețelelor trofice tipice și managementul solurilor și starea lor de sănătate.