Cursul “Ecuatii diferentiale” oferă cursanților noțiuni matematice de bază, cu ajutorul cărora aceștia pot crea programe de statistică.