Cursul “Management de proiect” are ca scop dezvoltarea abilităților cursanților de planificare, organizare și coordonare a elementelor componente unui proiect.