Cursul “Sociologie (modul I)” are scopul de a prezenta cursanților noțiunile și conceptele cheie ale domeniului, precum și a principalelor perspective teoretice ale sociologiei.