Cursul “Tratarea si valorificarea deseurilor” oferă studenților cunoștințe de management al deșeurilor din perspectiva ecologica, economică, tehnică, etică etc. cu scopul de a proteja mediul și sănătatea publică și a conserva resursele naturale.