Disciplina urmărește familiarizarea studenților cu metodele și mijloacele de investigare a poluării mediului înconjurător, cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a ecosistemelor, în vederea diminuării acestui fenomen.