Cursul oferă noțiuni introductive de filosofie generală.